REFERENCJE 2024-03-09T17:42:58+00:00
REFERENCJE

Udokumentowaniem naszej wiarygodności technicznej jest to, że firma nasza prowadzi działalność w zakresie zabezpieczeń od roku 1989. Posiadamy komplet uprawnień formalno – prawnych i technicznych, które uprawniają nas do zabezpieczeń oprócz budynków użyteczności publicznej takich obiektów jak: banki, ambasady, obiekty zabytkowe, obiekty o dużym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Uprawnienia

Koncesja MSWiA Nr L-1893/00 z dn. 16.11.2000r. w zakresie instalowania i monitorowania systemów alarmowych oraz w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.

Zezwolenie Nr D-15591 na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo Atomowe, polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie.

Zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w zakresie kompetencji do projektowania i instalowania systemów zabezpieczeń przed przestępczością i pożarem obejmujące obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury.

Certyfikaty firm:

POLON-ALFA, XTRALIS VESDA, VISION POLSKA, MAXTO, BOSCH, VOLTA, TEXECOM, JABLOTRON, COOPER, SIEMENS, COMPAS, SECURAL, ULTRAK, OMC INDUSTRIAL LTD., ROKONET przyznane firmie w zakresie instalowania i uruchamiania urządzeń systemów alarmowych włamania i napadu, systemów alarmowych p.poż., Telewizji użytkowej oraz kontroli dostępu.

Wyróżnienia

Projekt i realizacja | Most Wanted