KONTAKT 2022-07-12T18:43:26+00:00
KONTAKT

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
HADAR Sp. z o.o.
ul. Prof. Chmaja 3; 35-021 Rzeszów

tel./fax: 17 85 20 830
e-mail: poczta@hadar.pl

NIP: 813-03-33-690
Regon: 008184502

Koncesja:
Nr L – 1893/00 z dnia 16.XI.2000r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Marian Hady
Nr tel. / fax: 17 85 20 830
tel: 695 608 223
hady@hadar.pl

Sekretariat
Asystent Prezesa
Mariola Bednarska
Nr tel. / fax: 17 85 20 830
tel: 695 608 229
poczta@hadar.pl
ksiegowosc@hadar.pl

Specjalista ds. Klientów Strategicznych
Zbigniew Bożek
tel. kom. 695 608 225

Dyrektor ds. Handlu i Przygotowania Produkcji
Magdalena Kluz
Nr tel. / fax: 17 85 20 830 Wewn. 19
handel@hadar.pl

Specjalista ds. technicznych
Łukasz Wójtowicz
tel. kom. 508 690 408

Projekt i realizacja | Most Wanted