PROJEKTOWANIE 2024-03-09T17:37:48+00:00
PROJEKTOWANIE

W ramach organizacji/struktury naszej firmy istnieje Pracownia Projektowa która świadczy szereg usług związanych z prowadzeniem Inwestycji począwszy od określenia wymagań, opracowaniem koncepcji, przez wykonanie projektów technicznych po nadzór nad wykonawstwem instalacji i uruchomieniem systemów.

W OPARCIU O WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE PRZYGOTOWUJEMY PROJEKTY TECHNICZNE W BRANŻACH:

systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

systemy telewizji dozorowej (CCTV)

systemy kontroli dostępu (SKD)

systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

systemy oddymiające

systemy nagłośnienia

systemy interkomowe

instalacje sieci komputerowych

instalacje telefoniczne wewnętrzne

instalacje systemów nagłośniających

instalacje elektryczne

wentylacje mechaniczne

instalacje wodociągowe

instalacje gazowe

instalacje c.o.

kanalizacje sanitarne

architektura i urbanistyka

Pracownia Projektowa świadczy też usługi związane z przygotowaniem kosztorysów budowlanych, przygotowaniem dokumentów pozwalających na wystąpienie o dofinansowanie przeprowadzanych inwestycji z środków unijnych, wykonywaniem i wdrażaniem planów ochrony obiektów oraz nadzorem technicznym nad przeprowadzanymi Inwestycjami.

Zespół Projektantów realizujący koncepcje, projekty techniczne, specyfikacje oraz dokumentacje przetargowe posiada stosowne uprawnienia i certyfikaty w zakresie wykonywanych prac w tym m.in.:
Nasi pracownicy techniczni do swoich działań posiadają między innymi
– kwalifikacje, certyfikaty od producentów
– świadectwa kwalifikacyjne SEP
– poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”
– uprawnienia w zakresie instalowania i obrotu źródłami jonizacyjnymi

Projekt i realizacja | Most Wanted